Zwolnienie lekarskie – kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać?

Dłuższa nieobecność w pracy lub szkole spowodowana chorobą może się przydarzyć każdemu z nas. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy konieczne jest uzyskanie zwolnienia wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu? Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z tą kwestią!

Zwolnienie lekarskie dla pracownika – kiedy jest wymagane?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przypadku pozostania w domu z powodu choroby musi powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę. Inaczej może to zostać uznane za niestawienie się w pracy bez ważnej przyczyny i skutkować konsekwencjami obejmującymi nawet zwolnienie takiego pracownika. Jeśli nie chce on skorzystać z urlopu na żądanie lub potrzebuje pozostać w domu większą ilość dni, musi dostarczyć zwolnienie od lekarza. Posiadanie takiego dokumentu jest też konieczne, aby mógł zostać wypłacony zasiłek chorobowy. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na okres maksymalnie 6 miesięcy, a ocena konieczności wypisania go każdorazowo należy do lekarza. Zwolnienie lekarskie powinien uzyskać również pracownik będący rodzicem chorego dziecka, jeśli chce pozostać w domu w celu sprawowania nad nim opieki.

Czy trzeba posiadać zwolnienie od lekarza z zajęć szkolnych?

Zwolnienie lekarskie - kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać? bipjst.pl

Nad problematyką obowiązku złożenia zwolnienia lekarskiego pochylają się nierzadko również rodzice dzieci w wieku szkolnym. W tym wypadku żadne przepisy prawa nie nakładają konieczności usprawiedliwiania nieobecności spowodowanej chorobą przez lekarza. Mogą to zrobić rodzice, a w przypadku uczniów pełnoletnich oni sami. Niektóre szkoły nakładają jednak taki obowiązek w swoich regulaminach i statutach. Podobnie wygląda sytuacja studentów. Od nich też uczelnia może wymagać przedłożenia zwolnienia lekarskiego jeśli nie stawią się oni na zajęciach.

Kto ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie - kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać? bipjst.pl

Zwolnienie z zajęć w szkole, na uczelni lub wykonywania obowiązków zawodowych spowodowane chorobą (nazywane też L4) ma prawo wystawić wyłącznie lekarz. Co jednak istotne, wcale nie musi być to lekarz pierwszego kontaktu. Może wystawić je również inny specjalista, np. psychiatra. Na gruncie przepisów o zwolnieniach lekarskich mamy też do czynienia z pewną nowością. Od grudnia 2018 roku wprowadzono możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-ZLA. Zostają one automatycznie wysyłane zarówno do pracodawcy, jak i do ZUS, co zdejmuje z pracowników obowiązek dostarczenia ich w ciągu 7 dni. E-zwolnienie możliwe jest do uzyskania podczas wizyty w gabinecie, jak i online, dlatego z pewnością będziesz w stanie otrzymać je zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *