Nurty psychoterapii 

Decyzja o podjęciu psychoterapii to często dopiero początek drogi do poprawy swojego samopoczucia i funkcjonowania. Pacjenci z zaskoczeniem odkrywają, że istnieją różne nurty psychoterapii. Specjaliści w nich pracujący mają różne podejścia do pacjenta i korzystają z różnych metod. Warto jednak znać główne nurty psychoterapii i wybrać takiego terapeutę, który będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom.

Główne nurty psychoterapii – po co je znać?

Znajomość nurtów terapii pozwala dokonać jeszcze lepszego wyboru specjalisty i przychodni. Warto wiedzieć, że nurt ma wpływ na długość trwania terapii. Niektóre terapie będą bardziej krótkoterminowe i skoncentrowane głównie na konkretnym celu, inne zaś, zwłaszcza te nastawione na całościowe widzenie człowieka, będą raczej długoterminowe. Terapeuci pracujący w konkretnych nurtach korzystają też w pracy z innych narzędzi. Warto znać je po to, aby wybrać odpowiedni dla siebie.

Terapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy, czyli pierwszego rodzaju terapii, jako w ogóle powstał. Zakłada on, że człowiekiem kierują przede wszystkim procesy nieuświadomione. Zadaniem terapii jest przeniesienie ich do sfery świadomości. Jest to terapia długoterminowa. Trwać może nawet kilka lat. Bardzo ważna w niej jest relacja terapeutyczna między terapeutą a pacjentem. Nurt psychodynamiczny polecany jest np. w przypadku zaburzeń nerwicowych. 

Terapia poznawczo-behawioralna 

Nurty psychoterapii - bipjst.pl

Nurt poznawczo-behawioralny skupia się na tzw. wzorcach myślowych. Zakłada on, że w każdym z nas w przebiegu życia tworzą się myśli automatyczne, a każda z nich sprawia, że reagujemy na podobną sytuację w podobny sposób. Inaczej niż przy nurcie psychodynamicznym, czas trwania terapii jest raczej krótki. Celem terapii jest nabywanie nowych zachowań, a bardzo ważną częścią terapii praca pacjenta, którą wykonuje między sesjami. Skuteczność psychoterapii w tym nurcie została bardzo dobrze udokumentowana.

Terapia humanistyczna

Nurty psychoterapii - bipjst.pl

Celem terapii w nurcie humanistycznym jest poznanie siebie i samorozwój jednostki. Zakłada się, że w każdym człowieku drzemie ogromny potencjał, który tylko on sam jest w stanie wykorzystać. Terapeuci zwracają uwagę, że niewłaściwe zachowanie wynika z wewnętrznych konfliktów i wybierania działań niezgodnych z prawdziwymi przekonaniami. Ten nurt psychoterapeutyczny dał początek takim nurtom, jak coraz popularniejsza terapia Gestalt.

Psychoterapia systemowa 

Nurty psychoterapii - bipjst.pl

Ten nurt wykorzystuje się przede wszystkim w terapii par oraz rodzin. Zakłada on, że rodzina jest pewnym systemem z ustalonym regałami, które pozwalają mu sprawnie funkcjonować. Trudności w rodzinie powodują zachwianie tego systemu. Czas trwania terapii może być bardzo różny i uzależniony jest od problemu.

Jaka terapia jest najlepsza w leczeniu depresji?

Wszystkie nurty psychoterapii są wartościowe i pomagają pacjentom z różnymi zaburzeniami. W przypadku zaburzeń depresyjnych polecą się terapię poznawczo-behawioralną połączoną z farmakoterapią. Doborem nurtu może jednak zająć się również psycholog podczas wstępnych konsultacji psychologicznych. Psycholog pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, czy psychoterapia to w ogóle coś dla Ciebie i jakie ewentualnie nurt będzie najlepszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *