Jak zostać lekarzem?

Zawód lekarza jest jednym z najbardziej potrzebnych w społeczeństwie. Decydując się na tę ścieżkę kariery, trzeba jednak mieć świadomość, że wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością i wytężoną pracą. Jak wygląda droga od zdecydowania o chęci bycia lekarzem do rozpoczęcia pracy? Sprawdź!

Jakie studia dla przyszłego lekarza?

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że kierunek studiów, jaki musi podjąć przyszły lekarz, to medycyna. Wydziały lekarskie są jednak otwierane na niewielu uczelniach w Polsce, dlatego ilość chętnych na jedno miejsce jest w każdej z nich bardzo duża. Kandydat już na etapie zdawania egzaminu maturalnego musi skoncentrować się na osiągnięciu dobrych wyników. Studia medyczne to jednolite studia magisterskie. Nie dzielą się więc na pierwszy i drugi stopień, nie można też zdobyć podczas nich tytułu licencjata. Istotną kwestią odróżniającą medycynę od innych kierunków jest czas trwania studiów. Wynosi on nie 5, a 6 lat. Na tym jednak edukacja wcale się nie kończy. Absolwenci mają obowiązek odbycia 13-miesięcznego stażu w placówce służby zdrowia, po którym muszą zdać egzamin końcowy.

Specjalizacja, czyli kolejny krok w karierze

Jak zostać lekarzem? bipjst.pl

Ukończenie studiów, odbycie stażu oraz pozytywny wynik egzaminu umożliwiają uzyskanie prawa do wykonywania zawodu. Wiedzą zdobyta w ten sposób nie jest jednak wystarczająca, aby pracować jako specjalista, np. chirurg czy ginekolog. Do tego konieczna jest dalsza edukacja i zdobywanie praktyki podczas tzw. specjalizacji. Decydując się na szkolenie specjalizacyjne, kandydat musi mieć świadomość, że poświęci na nie kolejne od 2 do 6 lat (w zależności od wybranej profesji). Dopiero po tym czasie staje się pełnoprawym lekarzem specjalistą. Choć nie każdy chce dalej się szkolić, wiele osób wybiera tę drogę ze względu na fakt, że odbycie specjalizacji daje lepsze perspektywy zarobkowe.

Co dalej? Jakie kompetencje ma lekarz?

Jak zostać lekarzem? bipjst.pl

Lekarz po zakończeniu edukacji i zdobyciu wszystkich koniecznych uprawnień może znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Są to szpitale, przychodnie, kliniki czy placówki pogotowia (zarówno publiczne, jak i prywatne). Ma prawo wystawiać recepty online, wypisywać skierowania i zwolnienia lekarskie, a także zlecać badania. Analizuje ich wyniki, przeprowadza wywiady lekarskie oraz diagnozuje przypadki medyczne. Niektórzy specjaliści wykonują również inne zadania, na przykład przeprowadzają operacje. Z pewnością praca lekarza jest niezwykle ciekawa, jednak również ogromnie wymagająca, dlatego należy wybierać ten zawód w pełni świadomie i rozważnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *